język polski jazyk český

Kolejowa Toplista Kolejowa Toplista
Kupię rozkłady SRJP

Hurtownia Artykułów Ściernych
Wyszukiwarka
Wykaz linii kolejowych PKP
Wykaz linii kolejowych PMP-PW
Tunele kolejowe w Polsce
Kolejowe przejścia graniczne
Wykaz linii kolejowych SŽDC
Tunele kolejowe w Czechach
Spis Kolei • Seznam Společností
Ograniczenia w ruchu kolejowym w Czechach
Kalendarz
Dziś jest 24 stycznia 2017 roku
Otwarcie ruchu
1858 Zawadzkie - Opole Główne (OTE)
Zamknięcie ruchu
1994 Strzebiń - Woźniki Śląskie (PKP)
Elektryfikacja
1999 granica województwa - granica zasilania (ČD) [25kV/50Hz]
1999 granica zasilania - Opatov (ČD) [3000Vss]


Periodyk
Od roku 2012 dwa razy w miesiącu ukazuje się periodyk, w którym są prezentowane artykuły o liniach kolejowych, ich historii, ciekawe opowiadania, zdjęcia, rysunki i wszystkie interesujące rzeczy dotyczące kolei w Polsce. Periodyk ma postać wyłącznie elektroniczną i można go pobierać z tego miejsca. Zapraszamy do lektury!

Rocznik 2012
1 (1) 2012
5 (5) 2012
9 (9) 2012
13 (13) 2012
17 (17) 2012
21 (21) 2012
2 (2) 2012
6 (6) 2012
10 (10) 2012
14 (14) 2012
18 (18) 2012
22 (22) 2012
3 (3) 2012
7 (7) 2012
11 (11) 2012
15 (15) 2012
19 (19) 2012
23 (23) 2012
4 (4) 2012
8 (8) 2012
12 (12) 2012
16 (16) 2012
20 (20) 2012
24 (24) 2012

Rocznik 2013
1 (25) 2013
5 (29) 2013
9 (33) 2013
13 (37) 2013
17 (41) 2013
21 (45) 2013
2 (26) 2013
6 (30) 2013
10 (34) 2013
14 (38) 2013
18 (42) 2013
22 (46) 2013
3 (27) 2013
7 (31) 2013
11 (35) 2013
15 (39) 2013
19 (43) 2013
23 (47) 2013
4 (28) 2013
8 (32) 2013
12 (36) 2013
16 (40) 2013
20 (44) 2013
24 (48) 2013

Rocznik 2014
1 (49) 2014
5 (53) 2014
9 (57) 2014
13 (61) 2014
17 (65) 2014
21 (69) 2014
2 (50) 2014
6 (54) 2014
10 (58) 2014
14 (62) 2014
18 (66) 2014
22 (70) 2014
3 (51) 2014
7 (55) 2014
11 (59) 2014
15 (63) 2014
19 (67) 2014
23 (71) 2014
4 (52) 2014
8 (56) 2014
12 (60) 2014
16 (64) 2014
20 (68) 2014
24 (72) 2014

Rocznik 2015
1 (73) 2015
2 (74) 2015
3 (75) 2015
4 (76) 2015

Od wydania nr 61 periodyk zmienił tytuł ze "Stacja Chrzypsko Wielkie" na "Atlas Kolejowy Polski".

Periodyk redaguje zespół: Sławomir Fedorowicz, Hubert Waguła, Aldona Modrzewska, Ryszard Stankiewicz, Sylwester Pulik.
Artykuły i zdjęcia do publikacji proszę przesyłać na adres e-mail: slawomir.fedorowicz(at)gmail.com; redakcja zastrzega sobie prawo do poprawiania tekstów i zmiany tytułów.

ATLAS KOLEJOWY POLSKI i CZECH • ISSN 2391-4793 • www.AtlasKolejowy.pl • Copyright © 2005-2017 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: 4 (5637434 / 5161 / 529 / 1338 / 4213.33)